#ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้คนหนุ่มไฟแรงมานั้งเก้าอี้ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ที่สำนักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีต้อนรับ นายคง กระพัน เวฬุสาโรจน์ คนหนุ่มไฟแรง มีอนาคต ในโอกาสที่เข้ามารับต่ำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ดร. กรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมแสดงความยินดีท่ามกลาง บรรยากาศที่ชื่นมื่น มีการมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับท่านรองฯคนใหม่ สำหรับนาย คงกระพันธ์ เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เคยดำรงต่ำแหน่ง นิติกร สำนักงาน ศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 และสำนักงาน ก.ค.ศ.

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed