#อำเภอสารภีเปิดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณ ที่เวียงกุมกามเพื่อเสริมรายได้

ที่โบราณสถานวัดอีค่าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยอำเภอสารภีร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอสารภี สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชน ตามประเด็นการพัฒนาอำเภอสารภี ดินแดนเมือง​ เวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีล้านนา แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งความสุข กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 12 เมษายน 2564 ทุกวันเสาร์ที่ 2 และเสาร์ที่ 4 ของเดือน ณ โบราณสถานวัดอีค่าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed