#นายใหญ่กองบิน 41 เป็นประธานประดับยศ นายทหารชั้นประทวน

ที่กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้เลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41

เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องรับรองกองบังคับการกองบิน 41 ใน การนี้มีผู้ที่ได้รับการเลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 คน โดยเลื่อนยศเป็นว่าที่ นาวาอากาศโท จำนวน 3 คน เลื่อนยศเป็นว่าที่ นาวาอากาศโทหญิง จำนวน 2 คน เลื่อนยศเป็นว่าที่นาวาอากาศตรีจำนวน 1 คน และเลื่อนยศเป็นว่าที่ นาวาอากาศตรีหญิง จำนวน 1 คน หลังจากสิ้นสุดพิธีประดับยศ ผู้บังคับการฯได้ให้โอวาสแก่ผู้ได้เลื่อนฐานะทุกคน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน