นครสวรรค์บ้านเราโชว์อีก 4 อำเภอ

กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา ส่งผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ครบ 36 เขต พร้อมเปิดตัวทุกเขต วันนี้เปิดตัวอีก 4 อำเภอ ชุมแสง เก้าเลี้ยว บรรพตพิสัย โกรกพระ

วันนี้ทางกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราขอแนะนำผู้สมัครอีก 4 อำเภอ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ เบอร์ 3 ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา เปิดเผยว่า ทางกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราพร้อมที่จะพัฒนานครสวรรค์ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผู้สมัครสมาชิก ส.อบจ.ครบทุกเขต

ประกอบด้วย อ.ชุมแสง เขต 1 นายไพฑูรย์ อินทร์นาง

เขต 2 ดร.กัลชพร รอดบำรุง,

อ.เก้าเลี้ยว นายถวิล เจริญคง,

อ.บรรพตพิสัย เขต 1 นายอรรณพ ทาเอื้อ

เขต 2 นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช

เขต 3 นายยงยุทธ บุญยังอนันต์

อ.โกรกพระ  นายวุฒิชัย ปอตระกูล

You may have missed