#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ฤดูหนาวอำเภอหางดง

ที่ลานกิจกรรมบ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีอำเภอหางดง ประจำปี 2563

โดยมีส่วนราชการ ประจำอำเภอหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหางดง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหางดง กลุ่มองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหางดง เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละหมู่บ้านในอำเภอหางดง และยังเป็นการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล หมู่บ้าน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดแม่เฮือนงาม การประกวดส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่น การแข่งขันรำวงย้อนยุค การออกร้านมัจฉาการกุศลเป็นต้น

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed