#อลงกรณ์ ลงพื้นที่ประชุม หารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ

ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ติดตามงานนโย บายกระทรวงกระเกษตรฯและประชุมหารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน การจัดประชุมในครั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรและศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยฯได้จัดนิทรรสการนำเสนอมแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยฯทั้ง 11 ศูนย์

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน