#โรงเรียนมงฟอร์ตจัดกิจกรรม MC FAMILY RUN 2020 ในโอกาสโรงเรียนเข้าสู่ปีที่ 90

ที่โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย(แผนกมัธยม)อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล MC FAMILY RUN เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ของการก่อตั้ง ตามเจตนารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต

ที่ได้ก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2475 โดยผ่านกระบวนการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานิรันดร์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 90 ปี ได้สร้างศิษย์เก่าที่มีคุณภาพมารุ่นต่อรุ่นที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนฯจะเข้าสู่ปีที่ 90 ของการก่อตั้ง ทางด้าน ภราดา วิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในฐานะประธานดำเนินงานการแข่งขัน กล่าวว่า ทางโรงเรียนฯตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความปลอดภัยแก่นักวิ่งทุกท่านจากโควิด-19 ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติมที่ 089-5065908

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed