#ทหารป.พัน 7 พล.ร.7 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาจัดโครงการ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19

ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่งกล้า พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพัน ทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในกลุ่มกำลังพลทหาร และทหารเกณฑ์ จำ นวน 118 นาย

โดยทีมออกหน่วยตรวจเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนา ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดใหม่แล้ว ประกอบด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีมโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด หากสถานประกอบการหรือหน่วยงานใดต้องการให้โรงพยาบาลลานนา ไปออกหน่วยคัดกรอง ติดต่อได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลลานนา โทร 052-134777 ในเวลาราชการ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed