#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยฯ

ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจริงใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารตลาดจริงใจมาร์เก็ต พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม โดยรัฐมนตรีฯได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบให้กับผู้บริหารของตลาด เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการสนับสนุนการลด ก๊าซเรือนกระจก และเป็นตลาดสีเขียว

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

ให้การต้อนรับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยฯ
ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจริงใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารตลาดจริงใจมาร์เก็ต พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม โดยรัฐมนตรีฯได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบให้กับผู้บริหารของตลาด เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการสนับสนุนการลด ก๊าซเรือนกระจก และเป็นตลาดสีเขียว

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed