#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกีฬานักเรียน

ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 เทียนนกแก้วเกมส์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2564

รองพ่อเมืองเชียงใหม่
เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกีฬานักเรียน เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในด้านต่างๆ ทั้งชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุในการแข่งขัน ที่พักของนักกีฬา ระบบขนส่งนักกีฬา และความพร้อมในด้านต่างๆ โดยมีนาง ปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมพละศึกษา และจังหวัดเชียงใหม่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed