#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม การจัดกิจกรรม 5 ธันวาฯ

ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

โดยมี พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed