#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาถนน เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาถนนมหิดล นามล้ำค่านครพิงค์ ไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 3

โดยมีข้าราช และเจ้าหน้าจากแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จำนวน 280 คน เข้าร่วมกิจกรรม บนทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 7.5 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาให้สะอาดสวยงาม เตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed