#พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกราชการที่ 6ประธาน

ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีความสามัคคี มานะอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขัน ดังคติประจำใจลูกเสือที่พระราชทานไว้ว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed