#ศูนย์การค้า BIG C 2 นครสวรรค์ จัดการประกวดเต้น DD MEDIA COVER DANCE CONTEST 2020

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันประกวดเต้น ดีดี มีเดีย คัพเวอร์แดนซ์ คอนเทสต์ 2020 ครั้งที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ปลุกพลัง และสร้างกระแสให้เยาวชนมีการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติ สำหรับการแข่งขันประกวดเต้น ในครั้งนี้ มีทีมเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 21 ทีม ระยะเวลาการแข่งขัน 2 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การค้า BIG C 2 จังหวัดนครสวรรค์

 

You may have missed