#นายกสมาคมแม่บ้าน ทหารอากาศตรวจเยี่ยม ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ

ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทาง มาตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 โดยมี เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ์ ทิมเกิด ประ ธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41

พร้อมด้วยสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้นายกสมาคมแม่บ้านฯและคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปจากชมรมฯเพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของกองบิน 41 และร่วมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม พร้อมได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 41 เพื่อมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กตลอดจนทุนสำหรับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน