#นายใหญ่กองบิน 41ร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสาพื้นฐาน

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ ภายในกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมจิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 ในพื้นที่กองบิน 41 ครั้งที่ 4

โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 โดยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ที่จะจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3ในครั้งนี้ด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed