#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื้อฟื้นกระจบเกรียบและจืน

ที่วัดช่างฆ้อง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด นักวิจัย ภาควิชาฟิลิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นาย รชต ชาญเชี่ยว ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2563 (กระจกเกรียบ) ร่วมกันแถลงข่าว การรื้อฟื้นการผลิตกระจกเกรียบ และ จืน แบบโบราณ

เพื่องานบูรณะและอนุรักษ์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงการนี้ ได้ให้การสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาแก้วคริสตัลปราศจากตะกั่วและการประดิษฐ์แก้วคริสตัลบาง ภายใต้เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ที่สามารถต่อยอดทั้งเชิงพาณิชย์และนำไปทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อรักษามรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ เคียงคู่คนไทยสืบไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed