#ด่านคัดกรองคนเข้าเชียงใหม่ ยังคงคุมเข้มกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งดอยสะเก็ดและที่แม่อาย

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งถือว่ามาเชียงใหม่ปลอดภัยที่สุด แต่ว่าทางพ่อเมืองเชียงใหม่ ยังได้สั่งการด่านจุดตรวจคุมเข้ม ทั้งที่ด่านอำเภอดอยสะเก็ด และด่านที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แบบบูรณาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจอำเภอดอยสะเก็ด มีนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นหัวหน้าชุด โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอแม่อาย มีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย พร้อมด้วยกำลังปฏิบัติการกองร้อยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการตรวจคัดกรอง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน