#ทีมเยาวชนมหาลัยแม่โจ้ ชุมพร เข้ารับรางวัลกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ของเยาวชนระดับประเทศปี 62

ที่โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลฯในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคิรี ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed