#มูลนิธิเพื่อการศึกษา ร่วมกับอบต.ดอนแก้ว จัดกิจกรรมดีๆให้คุณปู่-ย่า

ที่โรงเรียนฮอมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คณะมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิถีชีวิต(ALF) นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ และชาออร์แกนิค ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Sip With Love to Grandpa & Grandma(จิบช้าๆ ด้วยความรักถึงคุณปู่ คุณย่า คุณตา และคุณยาย)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงจากการเลือกทาน อาหารจากแหล่งเพาะปลูกแบบออร์แกนิค และส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยใช้กิจกรรมการดริปกาแฟออร์แกนิค การชงชาจากสมุนไพรไทย และการวาดรูปจากสีธรรมชาติ(จากกาแฟและสีจากสมุนไพร) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นเสมือเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมกับทางมูลนิธิที่จะสมบูรณการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในแผนการของมูลนิธิฯ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน