#ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้ม ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด

วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สั่งคุมเข้มทุกรายการ เริ่มกันตั้งแต่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-3 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดให้มีการวัด อุณหภูมิผู้โดยสารทุกคน และจะต้องสามใส่หน้ากากอนามัย ลงทะเบียนข้อมูล นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลานนาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับพนักงานขับรถ และประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร นอกจากตรวจเรื่องโควิดแล้ว ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบหมายให้ชุดตรวจการ ออกตรวจวัดควันดำรถยนต์ของหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และควันดำจากรถยนต์ราชการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายช่างตรวจสภาพรถ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed