#พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์เผ่าม้ง ของอำเภอหางดง 12 หมู่บ้าน จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง

ที่บ้านน้ำซุ้ม ตำบลบ้านแปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง เครือข่าย 12 หมู่บ้าน ประจำปี 2564

โดยมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ เผ่าม้งทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่าและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้ง ภายในพื้นที่การจัดงาน ซึ่งงานประเพณีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกๆปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่สืบไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed