#กองพันสัตว์ต่างค่ายตากสิน ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด

ที่กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันโท จักรพันธ์ พุฒสุวรรณ ผู้บังคับกองพันกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ได้มอบหมายให้ ร้อยตรี สมพงษ์ มีแดนไผ่ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกฯกองพันสัตว์ต่างฯ

ประสานงามร่วมกับโรงพยาบาลลานนาจัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ในเชิงรุกและเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการระวังควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed