#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวและขอบคุณ สื่อมวลชนประจำปี 2563

ที่ห้องทองกวาวชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมกล่าวต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชน ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้นำเสนอข่าวของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ทางอธิการบดีฯได้เปิดเผยถึงกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และในปีหน้าว่าจะมีอะไรบ้าง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆที่ทางสื่อมวลชนได้สอบถามถือว่าในการตอบคำถามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกท่านตอบได้อย่างชัดเจนดี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed