#โครงการเผ่าใบไม้ ต้นหญ้า ให้กลายเป็นถ่านคาร์บอน เพื่อลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษ

ที่ห้องประชุมพิงค์พาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย ประธานกรรมการฯในเครือบริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด เจ้าของศูนย์ มหาสมบัติ 3 แผ่นดิน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเป็นวิทยากร กิตติมศักดิ์ ในการประชุม

หารือการขับเคลื่อน โครงการเมืองเชียงใหม่ ดินน้ำ ลมไฟ สะอาด โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม สำหรับโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดี จะช่วยทำให้ปัญหาไฟป่า และฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อเนื่องในหลายปี จนทำให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นสถานที่ๆมีสภาพอากาศแย่ที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากชาวบ้านลักลอบเผ่าป่า ทำให้ ดินน้ำ ลมไฟไม่สะอาดชาวบ้านเกิดการเจ็บป่วย ทางบริษัท ฟุกเทียนฯจึงขอนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษ ด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน แถมยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และยังสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านควบคู่กันด้วยวิธีง่ายๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ จิรฐา แจ่มสุวรรณ โทร 090-9823969

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน