#เปิดไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ที่สนามกีฬากลาง เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 11 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยชุมชนเพื่อเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

เพื่อพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพ และวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองแกนให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed