#เมืองพ่อขุนประชุม สรุปรายงานผล การปฏิบัติงาน

ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมสรุปผล การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

โดยมีผู้แทนของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนายอำเภอ 18 อำเภอ ร่วมประชุมผ่าน Video conference เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันฯ และได้นำข้อมูลทั้งหมดเสนอแนะเพื่อหาสาเหตุปัจจัย ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไขในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลอื่นๆต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed