#ผู้ว่าเชียงใหม่และรอง ร่วมหารือแนวทาง แก้ไขปัญหาไฟป่า

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2564

ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้​ กับประชาชนเหมือนในปีที่ผ่านมา เพื่อได้สภาพอากาศที่ดีขึ้นต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed