#โควิด-19 พ่นพิษ งานมหกรรมไม้ดอก เลื่อนหรือว่างดจัด

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นาย รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 กับทุกภาคส่วน เพื่อหารือและพิจารณาการจัด ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นตรงกันว่า ให้เลื่อนงานดังกล่าวออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากสถานการณ์คลี่คลายลงจะได้มีการแจ้งให้ทราบต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed