#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมเปิดฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวฯ

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีอายุมากกว่า 85 ปี

ได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ และการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือ Maejo Open Farm 2021 ในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ทางสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาลัย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน