#ตำรวจภูพิงค์ ตรวจโควิด-19 ที่โรงบาลลานนา

ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอกรณชัย รอดลอย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ ได้นำข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากสถานีฯ จำนวน 100 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ กับประชาชนในการมาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed