#หลายหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้า แก่ ผบ.กองบิน 41

ที่ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบิน นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีกฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี บริหารการเงินการคลังฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณมูรัท เมนดิ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน วิชัยวิทยา พร้อมด้วย นางรานีนาถ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยา และ ร.ต.ท อภิสิทธิ์ เมืองมูล ผจก.ร้าน Chom café and restant

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed