#เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจโครงการ เคลื่อนที่แบบบูรณาการ

ที่บริเวณสวนสุขภาพบ้านเด่น และสำนักงานแขวงเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ร่วมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลฯอายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปี 2564

และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และส่งเสริมความรู้การบริโภคผัก ผลไม้อย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกจุดตรวจช่องทางเดียว ตรวจอุณหภูมิร่างกาย จุดลงทะเบียนไทยชนะและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการเว้นระยะห่าง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน