#ม.แม่โจ้มอบผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อโรคให้สวนสัตว์ เพื่อฉีดป้องกันโควิด-19

ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน
ผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Nano 9) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 200 ลิตร ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อทำการพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่

เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้
อีกทั้งข้อดีของซิลเวอร์นาโนสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7-14 วัน และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย นับเป็นความ โชคดีของสวนสัตว์ฯเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่บุคลากรของสวนสัตว์และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสัตว์เชียงใหม่อีกด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน