#นายก อบจ.นว. ร่วมชลประทานลงพื้นที่ อ่างคลองโพธิ์ สำรวจประตูน้ำ เป็นแนวทางช่วยเหลือชาวบ้าน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 มกราคม 2564 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นำทีมงานเข้าดูพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีนายธีระพงษ์ โพนคร นางสาวธนสรณ์ แสงอินทร์ สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่พร้อมด้วย นายประครอง คุณประทุม นายก อบต.แม่เปิน นายเจษฎากร นินะมะ กำนันตำบลแม่เปิน นายปรานี เขม้นกิจ นายก อบต.ห้วยน้ำหอม นำดูพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ที่มีพื้นที่ 10,500 ไร่ เป็นพื้นที่น้ำท่วม 7,000 ไร่ เก็บน้ำได้สูงสุด 86 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยดูระดับน้ำในอ่าง ดูการผันน้ำจากอ่างคลองโพธิ์ส่งต่อไปตามคลองส่งน้ำ รวมทั้งดูประตูน้ำหัวเขาแดง ประตูน้ำตลิ่งสูง ที่ส่งน้ำแยกไปตามคลองใส้ไก่ ซึ่งทางอบจ.จะร่วมกับ อบต.และชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้ง อบจ.จะจัดส่งเครื่องมือกลเข้ามาช่วย โดยให้ทาง อบต.จัดหางบประมาณซื้อน้ำมันมาไว้ใช้สูบน้ำ รวมทั้งหาพื้นที่ทำแก้มลิงเพื่อระบายน้ำไปกักเก็บไว้ในฤดูน้ำหลาก และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป
////