#ซันสวีททุ่มงบก้อนโต ซื้อที่ดินพันกว่าไร่ ผุดโครงการขยายที่ปลูก

ที่บริษัทซันสวีทจำกัด(มหาชน)หรือ SUN ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซันสวีทจำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เวลานี้แม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์ของ ไวรัสโควิด-19 แต่ความต้องการด้านอาหารของตลาดโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลยอดคำสั่งซื้อและยอดการส่งออกของบริษัทฯเพิ่มขึ้น

จึงได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่สำหรับเพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆป้อนให้โรงงานเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมการดำ เนินธุรกิจด้านการเกษตรให้มีความมั่นคง ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ มอีก 22 แปลงเนื้อที่ 1,007 ไร่ 1 งาน 19 ตะรางวา ถือเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ และขยายโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน