#ผอ.วัดท่าทอง คณะครู นักเรียน นักกีฬา สวนกุหลาบ(จิรประวัติ) เข้าแสดงความยินดี คุยการจัดการศึกษา การส่งเสริมสู่อาชีพ

2 สถาบันเข้าพบ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักกีฬา ที่มาแสดงความยินดี

ประกอบด้วย นายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง สพป.นว.1 นายพงษ์ศักดิ์ เงินสันเที๊ยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ)นครสวรรค์(สกจ.) นายชาคริต วิทยาขาว หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นายเทวินทร์ ศรีวารี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายพงษ์ อนันต์ พรหมสูงยาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พน้อมด้วยคณะนักเรียน นักกีฬา

ต่อจากนั้นได้มีการพูดคุยถึงปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียนที่ขาดแคลน ปัญหาการให้การสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการศึกษาต่อ รวมถึงการศึกษาทางด้ายสายอาชีพ เพื่อการมีงานทำและความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม


/////

You may have missed