#ขนส่งเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจสอบ รถที่มีค่าควันดำ

ที่ถนนสาย 118 เชียงใหม่ – เชียงราย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุดตรวจการ ร่วมบูรณาการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งจุดตรวจสอบรถที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐานและตรวจสอบรถตามกฏหมาย ว่าด้วยขนส่งทางบก และกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ ตรวจสอบรถจำนวน 68 คัน พบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 1 ราย และไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ และได้ตรวจสอบรถตามกฎหมายจำนวน 105 คัน พบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน