#พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสันทราย ติดตามโครงการซ่อมบ้าน

นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่อำเภอสันทรายติดตามการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน ส้รางรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ประจำปี 2564(ไม่ใช้งบจากทางราชการ)พร้อมทั้งได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาทสมทบเงินกองทุนซ่อมสร้างบ้านฯ

ให้กับ นางมาลี เกษมสันต์ บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย​ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่ 8 ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตคนยากจนให้ดีขึ้นอีกด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed