#พิธียกเสาเอกเสาโท ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม พฤฒิพลังผู้สูงอายุ

ที่บริเวณพื้นที่ติดริมแม่น้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท สำหรับก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center)

เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้ผู้สูง อายุมีสุขภาพดี รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเป็นเมืองสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้สูงอายุทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะตอบโจทย์ของ การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพด้วยเป้าหมายคือลดอัตราการเจ็บป่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed