#โรงบาลราชเวช เทคนิคการแพทย์ ออกหน่วยฉีดวัคซีน

ที่ห้องประชุมของบริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้ร่วมกันออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ นอกสถานที่ ให้แก่บุคลากรของบริษัท เชียงใหม่ สยามทีวีจำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งถือว่า เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน ดีกว่าเป็นแล้วมาแก้ทีหลัง ถือว่าบริษัทเชียงใหม่สยามทีวีนั้นมีความห่วงใยแก่พนักงาน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed