#ผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ มอบนโยบายติดตาม จัดการแก้ไขหมอกควัน

ที่อำเภอเวียงแหง และอำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการฯ และนายสมบูรณ์ ธีร บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และอำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา โดยได้มีการมอบนโยบาย สร้างความรู้ความเข้าใจ และได้กำชับให้หมู่บ้านเร่งรัดลงทะเบียนของผู้ประสงค์ที่จะเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้การเผาเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่อื่นๆ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed