#สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน

ที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าบ้าน ได้กล่าวต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆในเขตพื้นที่ เวียงเจ็ดลิน

ที่มาร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2564 โดยครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของแต่ละหน่วยงาน และส่งมอบป้ายเจ้าภาพในครั้งต่อไปให้แก่ส่วนการจัดต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่)และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed