#​รอง​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขต​เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการในการสอบ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ​สาขาพลศึกษาและกีฬา

วันอังคารที่ 20 เมษายน​ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.จารุ​วัฒน์​ สัตยา​นุ​รักษ์ ​รอง​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขต​เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการในการสอบ

ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ และ ดร.ยงยุทธ ตันสาลี หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ​สาขาพลศึกษาและกีฬา นางสาวพัชรียา เพ็งโหมด ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกเสิร์ฟลูกมือบนร่วมกับการพูดกับตนเองและการรวบรวมสมาธิที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอล

ณ ห้องพลบดี 2​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

You may have missed