#” เชิญชวนบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน “

ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น.
โทร. 0-5393-5624
ผู้บริจาคโลหิตสามารถจอดรถได้บริเวณที่จอดรถ ข้างตึกศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์