“ลุงตู่” เปิดทำเนียบให้ “ออทิสติกไทย” แสดงความสามารถส่งเสริมจ้างงานคนพิการในชุมชน

“ลุงตู่” เปิดทำเนียบให้ “ออทิสติกไทย” แสดงความสามารถส่งเสริมจ้างงานคนพิการในชุมชน

 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ “นายสุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำเสนอประเด็นความคืบหน้าการจ้างงานคนพิการ ตาม”โครงการจ้างงานคนพิการในชุมชน ในส่วนความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและสถานประกอบการ ประจำปี 2565 จำนวน 1,000 ตำแหน่ง”

โดยมี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสถานประกอบการเอกชน และตัวแทนคนพิการ 2 คน คือ”ทิว” และ “หม่อน” ศิลปิน Art Story by Autisticthai ได้เป็นตัวแทนคนพิการทุกประเภทที่ร่วมโครงการจ้างงานชุมชนกระทรวงแรงงานประจำปี 2565 ร่วมแสดงความขอบคุณ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี โดย”ทิว”ได้มอบผลงานภาพวาดเหมือน ด้วยเทคนิควาดภาพด้วยสีกาแฟ และ “หม่อม”สาธิตการ Sketภาพเพื่อนำเข้าระบบanimation ”โครงการจ้างงานคนพิการในชุมชน กระทรวงแรงงาน”

ช่วยให้คนพิการทุกประเภทในพื้นที่ทั่วประเทศ มีเงินเดือนและรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมมูลค่ากว่า ปีละ 116 ล้านบาท และกระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าหมายขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม ร้อยละ 20 ในระยะ 4 ปี
ในการนี้ “อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ขอขอบคุณ กระทรวงแรงงาน และสถานประกอบการที่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ
มูลนิธิออทิสติกไทย Artstorybyautisticthai