ขอเชิญชม คอนเสิร์ต “เถลิงถวัลยราชกษัตรามหาวชิราลงกรณ” Classical Concert”

ขอเชิญชม คอนเสิร์ต “เถลิงถวัลยราชกษัตรามหาวชิราลงกรณ” Classical Concert”

 

ขอเชิญชม คอนเสิร์ต “เถลิงถวัลยราชกษัตรามหาวชิราลงกรณ” Classical Concert” โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร NSO (National Symphony Orchestra) เสาร์ที่1 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ อำนวยเพลงโดย ดร.วานิช โปตะวณิช Solo Violin โดย Bing Han (Concert Master แห่ง RBSO Royal Bangkok Symphony Orchestra)
บัตรราคา 200,250 และ100 บาท
สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้บริเวณหน้างาน

You may have missed