ปทุมธานี หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญต่อสะพานบุญให้ทานให้ธรรมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้

ปทุมธานี หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญต่อสะพานบุญให้ทานให้ธรรมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้

 


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. พระมงคลวโวปการ หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้านในพื้นที่ ได้นำสิ่งของบริจาคในโครงการให้ทานให้ธรรม มอบให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ


หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ กล่าวว่า โครงการให้ทานให้ธรรม จากชื่อของโครงการก็คือการให้ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะช่วยเหลือ ให้เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยเฉพาะแพมเพิสที่มีประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ส่วนการให้ธรรมเป็นการให้ธรรมมะ ให้พระสงฆ์ไปโปรดจะได้มีกำลังใจ ในการต่อสู้ มีกำลังใจในการดำรงชีวิต โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่แบ่งปัน โดยทำมาตลอดเข้าสู่ปีที่ 2 ในตำบลบางขะแยง เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน คือ บวร บ้านวัดและโรงเรียน ผู้ที่ต้องการจะบริจาคได้ที่วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง)


ด้าน นางสาวสมคิด ปานบุญ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง กล่าวว่า เนื่องจากในพื้นที่มีคนไข้ติดบ้านติดเตียงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยงต้องดูแลและตรวจเยี่ยมอยู่ก่อนแล้ว มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แบ่งกลุ่มในการดูแลกัน ต่อมา หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ เจ้าอาวาสวัดชินฯ มีโครงการให้ทานให้ธรรม มีการรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อผู้ป่วย เช่น ผ้าอ้อมอนามัย ผ้ารองอนามัย และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้กับผู้ป่วย

 

นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเหล่า อสม. จะมีข้อมูลของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อที่จะแบ่งสิ่งของบริจาคตามความจำเป็น โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน 20 ราย แต่ในโครงการของพระอาจารย์ให้ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุจำนวน 60 ราย โดยในโครงการจะนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้ผู้ป่วยเดือนละ 1 ครั้งทุกวันเสาร์แรกของต้นเดือน


ส่วน นางประภัย บัวผิน อายุ 71 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจและปราบปลื้มที่หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญมาเยี่ยมถึงบ้าน ดีใจจนน้ำตาจะไหลมีพระมาขึ้นบ้านแล้วดีใจ ท่านมีเมตาต่อครอบครัวเรา โดยท่านได้นำแพมเพิสกับนมมาเยี่ยมคุณตาศุภวานิช วัย 73 ปี เนื่องจากป่วยเป็นอัมพฤกษ์สาเหตุจากเส้นเลือดในสมองตีบ ซึ่งท่านเจ้าคุณได้สอบถามว่ายังต้องการสิ่งใดอีกบ้าง ต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งทางครอบครัวเราก็แล้วแต่ท่านจะมีเมตตา

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน