ปทุมธานี-นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์แถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 21 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์แถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 21

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=plLu66XD0hk[/embedyt]

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีโดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยพล.ต.ท.ประหยัชว์ บุญศรี จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะผู้บริหารสถาบันฯ ผู้แทนจากสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ ตัวแทนจากชมรมวิ่งและสื่อมวลชนหลายสำนัก ร่วมกันแถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 21 รวมพลังวิ่งต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562

ได้กำหนดจัดโครงการวิ่งการกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมุ่งเน้นเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัย แสดงเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด ป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน และบุคคลรอบข้างให้ห่างไกล รอดพ้นจากภัยยาเสพติด สำหรับปีนี้งาน “ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 21 รวมพลังวิ่งต้านภัยยาเสพติด” มีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ป่วยและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหอพระของสถาบันฯ

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยมีการแบ่งประเภทการวิ่งเป็น ประเภท เดิน-วิ่ง 5 กม. และประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. ในส่วนของ 5 กม.นั้น ทั้งประเภทชายและหญิง ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ส่วนประเภท 10.5 กม. ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทประธานชมรม ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับรางถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญทีระลึก เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 13 พ.ค. 2562 เป็นต้นไปทาง www.pmnidat.go.th/mini

และผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ได้ที่ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครท่านละ 480 บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 จะมีการปิดช่องทางด่วนขาเข้าหน้าโรงกษาปณ์รังสิตถึง ครัวการบินไทย ระหว่างเวลา 05.15 – 08.00 น. โดยสามารถเลี่ยงขึ้นทางด่วนโทลเวย์หน้าโรงกษาปณ์รังสิตลงที่ด่านอนุสรณ์สถานหรือใช้เส้นทางคู่ขนานแทน

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

You may have missed