ปทุมธานี-พัฒนาการจังหวัดชวนเที่ยวมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พัฒนาการจังหวัดชวนเที่ยวมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qj5xX4gL1so[/embedyt]

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 17:30น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย OTOP ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง คลองหนึ่ง (รังสิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า

ตามที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการดำเนินงาน พัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย

ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ ดำเนินการในรูปแบบตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ทางเทศบาลนครรังสิตมีการบูรณาการการพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม โดยอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดปทุมธานีขออนุญาตดำเนินการจัดตลาดส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้แก่เกษตร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีการจัดสรรพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการให้มีการจัดการอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

You may have missed